Konferans – Türkiye nereye ?

15 Ocak konferans - Tuzel ve Tuncel1

TÜRKİYE NEREYE ?

Türkiye son yıllarda kendinden çokça sözettiren ülkelerden biri oldu. İşin hayli önemli bir yanı sabun köpüğü, şişirme ve reklam iken, öteki yanı ise, giderek büyüyen eko- nomi, değer kazanan stratejik-askeri konum ve dinamizmdir.

Evet Türkiye, dünyanın geçmekte olduğu şu ağır bunalım döneminde, belirli avantajları ve bir çok zenginliği bağrında taşıyan bir ülke.

Peki ama Türkiye’yi yönetenler bunun farkında mı ? 60 senedir Batı emperyalizminin ve Nato’nun boyunduruğu altında bağımlı, bakımsız, batağa saplanmış bir halde yaşayan Türkiye, şimdi yine dış güçlerin pohpohlamaları ve zorlamaları ile maceraya sürüklenmek isteniyor.

Hiç bir sebep yokken sırf Batılı emperya- listlerin çıkarı yüzünden komşularıyla neredeyse savaşın eşiğine gelmiş bu- lunuyor.

Bu, zaten tam tanınmayan demokra- tik hak ve özgürlüklerin iyice ortadan kaldırılması, Türkiye’nin bir milletler hapishanesi olarak cenderede kalması, son yıllarda gerçekleştirilen ekonomik kalkınmanın da bertaraf edilmesi anlamına gelecektir.

KÜRT SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK ?

Bugün Türkiye’nin çözüm bekleyen en önemli demokrasi meselesi nedir dendiğinde, istisnasız herke- sin vereceği cevap, Kürt meselesi- nin çözümüdür. 80 senedir en temel insani ve demokratik ulusal hakları tanınmayan Kürt halkı, artık eski statü ile ve zorla birlikte yaşamayacağını net bir şekilde beyan etmiştir. Kürt halkının isteği, demokratik bir rejimde, hak eşitliği koşullarında, her medeni millet gibi dilini ve kültürünü rahatça kullanıp geliştirebileceği bir ortamda yaşamaktır.

Bunun Türk halkına herhangi bir zararı yoktur ve Türk halkı böyle bir ortamda yaşamaya başladığında, kendi gericiliğinin hangi zemin üze- rinde egemenlik kurduğunu daha iyi anlayacaktır.

Kürt sorunu ancak, tam hak eşitliği, her milletin kendi geleceğine karar verme hakkı koşullarında çözülebilir ve gönüllü özgür birlik de ancak böyle gerçekleşebilir.

EMEKÇİLERİN BİR ALTERNATİFİ VAR MI ?

Türkiye’de artık sadece 80 yıllık ge- rici devlet uygulamalarının hepsinin mirasçısı sahte kemalist ve taş kafalı sözde sosyal demokratlar bloku ile, emperyalizm uşağı, burjuva, tüccar ve

din bezirganı kesimin temsil ettiği iki blok yok. Türk ve Kürt halklarının temel demokratik istemlerini, özgür ve adil bir rejimi, günlük geçim derdi sorunlarını vb. kendisine dert edinen ve «emekçilerin birliği, halkların kardeşliği» şiarı ile yola çıkan «Halkların Demokratik Kongresi» de var artık.

2012 Haziran seçimlerine bir proğram etrafında blok olarak katılan ve önemli bir başarı elde eden ilerici, yutsever, demokratik güçler, şimdi bunu giderek kalıcı bir cephe partisi haline getirme yönünde adımlar atmış bulunuyorlar.

Bütün bu gelişmeleri buradan izliyo- ruz. Memleketi uçuruma sürükleye- cek gerici, savaşçı, kışkırtıcı, fitne fe- sat adımlara öfke duyarken, emekçi halkların geleceğine hizmet edecek olumlu girişimler olursa, bundan da coşkulanıyoruz.

12 Haziran seçimlerinde «Barış, de- mokrasi ve özgürlük bloku» adayları olarak milletvekili seçilen BDP İstanbul Milletvekili Sayın Sebahat TUNCEL ile Blokun İstanbul Milletvekili Sayın A. Levent TÜZEL’in katılacağı ve yukarıda sözünü ettiğimiz konuları ele alacağımız bir toplantı düzenliyoruz. Paris ve çevresinde yaşayan tüm Türk ve Kürt kökenli emekçileri bu toplantıya katılmaya davet ediyoruz.

Konferans: « TÜRKİYE NEREYE ? KÜRT SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK ? EMEKÇİLERİN BİR ALTERNATİFİ VAR MI ? »

Konuşmacılar: A. Levent TÜZEL (Baris Demokratik Özgürlük bloku İstanbul Milletvekili) & Sebahat TUNCEL (BDP Istanbul Milletvekili)

Yer: Bourse du Travail de Saint-Denis. M°13: Porte de Paris

Tarih: 15 ocak 2012

Saat: 14:00

Düzenleyen: İşçi ve Gençlik Dernekleri Federasyonu (DİDF)