Kürt derneklerinin basılmasını kınıyoruz

Kürt derneklerinin basılmasını şiddetle kınıyoruz

4 Haziran günü, Paris’in banliyölerinden Evry ve Villiers-le Bel’de bulunan iki Kürt derneğine aynı anda yapılan polis baskınını şiddetle kınıyoruz. Onlarca çocuğun, kadın ve gencin bulunduğu bir anda derneklerin basılması ve polisin gaz bombası, flashball ve cop kullanması, hangi nedenle olursa olsun, kendisine demokrasi diyen bir ülkede kesinlikle kabul edilemezdir.

Dernekleri basarak, polis şiddetine karşı çıkanları ise gazlayıp coplayarak, çoluk-çocuk içerde bulunan herkesi terörize ederek, İçişleri bakanlığının iddia ettiği gibi “terörizm finansmanı ile mücadele” edilemez. Bunu Sarkozy ve hükümeti de çok iyi biliyor. Burada amaç farklıdır. İktidara geldigi günden bu yana Fransa’da demokrasiye, insan haklarına, işçi ve emekçilerin her türlü özgürlük ve sosyal haklarına saldırmada geri durmayan Sarkozy ve hükümeti, emekçilere karşı saldırılar tertipleyerek, hem halkları kriminalize ediyor, hem de yerli ve yabancıların yoğun olarak yaşadığı mahallelerde gerginlik yaratmak istiyor. Önce Roman’lara, sonra Tunus’lulara ve şimdi de Kürtlere karşı basın gözetiminde yoğun polis saldırıları, bahaneleleri farklı olmakla birlikte, özünde aynı ve ortak gerici politik hedeflere hizmet etmektedir.

Uzun yıllardır, Fransa’da yabancı düşmanlığı hükümet tarafından bilinçli olarak kışkırtılıyor. Bunun « panzehiri » olan halkların birliği ve ortak mücadelesini engellemek için her türlü yönteme başvurarak, değişik ulus ve halkların kendi içlerine kapanmaları, toplumda yaşanan olaylara ve işçi-emekçilerin ve diğer ezilen halkların mücadelelerine duyarsız kalmaları amaçlanıyor.

Türkiye’de demokrasi mücadelesinin en dinamik ve canlı güçlerinden biri olan Kürt halkı, politik ve ekonomik nedenlerden dolayı göç edip geldiği ve yerleştiği Fransa’da da, demokrasi mücadelesinin bir bileşeni olarak bu gerici hedefi boşa çıkartacaktır.

Kürt derneklerine karşı yapılan saldırılar, aslında demokrasi ve insan haklarına karşı yapılan ihlallerdir. Buna karşı çıkmak, demokrasi ve özgürlüklerimizi savunmak, Fransa’da yaşanan demokrasi mücadelesine daha ilerden katılmak, onun en canlı dinamiklerinden birisi olmaktan geçer.

Federasyonumuz DİDF, Kürt emekçi derneklerine karşı yapılan bu polis terörünü bir kez daha mahkum ederken, Sarkozy ve hükümetinin saldırılarının boşa çıkartılmasının her dil, din ve ulustan emekçilerin birliğinden geçtiğini ilan eder.

Fransa İşçi ve Gençlik Dernekleri Federasyonu – DİDF

Paris, 6 Haziran 2011